Đi Grab bao năm mới biết một trong những người sáng lập lên nó là một cô gái, profile “cực chất”

Tan Hooi Ling không chỉ là nhà đồng sáng lập Grab cùng với Anthony Tan mà còn là người điều hành từ nơi hậu trường, tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp này. Ngoài ra, cô đã khẳng định vai trò của nữ giới trong một ngành mà tưởng như chỉ nam giới mới làm được.

0
102

Tan Hooi Ling không chỉ là nhà đồng sáng lập Grab cùng với Anthony Tan mà còn là người điều hành từ nơi hậu trường, tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp này. Ngoài ra, cô đã khẳng định vai trò của nữ giới trong một ngành mà tưởng như chỉ nam giới mới làm được.